Mantıku't-Tayr - Feridüddin Attar PDF e-Kitap indirMantıku't-Tayr Kuş Dili Feridüddin-i Attar
Ferîdüddîn-i Attâr - Mantıku't-Tayr (Kuş Dili)

Kuş Dili - Feridüddin Attar

Hüdhüd dedi ki; Bu Yol herkesin gideceği bir yol değildir. Bu yola temiz girmek gerekir. Her kim sahip olduğu şeylerden el çekerse temiz olur ve temizlikte huzura erer.
Bu dehlizde yol alabilmek için sahip olduklarından bir bir vazgeçmelisin. Her şeyden önce kendinden el çek, ondan sonra yola çıkmaya azmet."

İran ve İslam edebiyatında önemli bir yere sahip olan Attar'ın bu eseri, Doğu edebiyatında sıkça görülen yoğun sembolizm ve ağdalı üsluptan uzak olmasıyla farklı bir yere sahiptir. Attar'ın sade ve anlaşılır temsillerle berraklaştırdığı bu tasavvufi yolculuk ufuk açıcı bir tecrübe sunar okuyucuya.

Türkçe (Orijinal Dili:Farsça)
Sayfa Sayısı: 416
Basım Tarihi: 2007
ISBN : 9789944184373

Mantıku't-Tayr
Ferîdüddin Attâr tarafından yazılan kitap
Mantıku't-Tayr İranlı sufi şair Ferîdüddîn-i Attâr tarafından kaleme alınmış bir manzum eserdir. Eserde Gazali'nin XII. yüzyılda yazdığı Risaletü't-tayr adlı eserden yararlanılmıştır. Vikipedi
Yazar: Ferîdüddin Attâr
Tür: Epik şiir

Kategoriler;
Edebiyat (Roman - Öykü) Çeviri / Ortadoğu - Arap
İslam / Siyasi - Felsefi İslam
İslam / Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar

Download PDF (Yandex Disk)

Yorumlar