Türk İnkılabına Bakışlar - Peyami Safa ePub PDF e-Kitap indirPeyami Safa - Türk İnkılâbına Bakışlar ePub eBook Download PDF e-Kitap indir

"Türk İnkılâbına Bakışlar"ın iki özelliği vardır. Birincisi inkılâp öncesi fikir cereyanlarını en gerçek kaynaklarıyla ortaya koymaya çalışmış olmasıdır. Kitaptaki vesikalardan, Atatürk inkılâbının İkinci Meşrutiyette ortaya çıkan ve müdafaası yapılan Avrupalılaşma hareketinden aynen ilham aldığı görülür.

Eserin ikinci özelliği, Türk İnkılâbının tarih felsefesi, medeniyetlerin mukayesesi, Şark (Doğu) ve Garp (Batı) mefhumlarının tahlili, İslâm Türk ve Batı düşünceleri arasındaki kaynakların müşterek oluşunu izah bakımından ilk deneme oluşudur...

Türkçe 218 s. - İstanbul, 0
ISBN : 9789754370010

Türk İnkılâbına Bakışlar
Peyami Safa tarafından yazılan kitap
Yayınlanma tarihi: 1960
Yazar: Peyami Safa

Kategoriler;
Tarih / Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)
Tarih / Türkiye Cumhuriyeti (Siyasi ve Askeri Tarih)

Download ePub (Yandex Disk) / Download PDF (Yandex Disk)