Gılgamış Destanı - Muzaffer Ramazanoğlu ePub PDF e-Kitap indir

 (Resim Örnektir)

Muzaffer Ramazanoğlu - Gılgamış Destanı Pub eBook Download PDF e-Kitap indir

Evrensel bir yapıt… 
Edebiyatın başlangıcı… 
İnsanlığa armağan edilmiş en görkemli destan… 
Üçte ikisi tanrı, üçte biri insan olan Uruk Kralı Gılgamış’ın ölümsüzlüğü arayış yolculuğu… 
M.Ö. III. binyılda yaratılmış ve günümüze kadar gelmiş olan Gılgamış Destanı kendi ölümsüzlük yolculuğuna devam ediyor… 

“İnsanı yarattığında tanrılar, Ölümü verdiler ona, Sonsuz yaşamıysa kendilerine ayırdılar.” 
-Gılgamış Destanı

Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi; zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir.

Sayfa: 111 - Basım Yılı: 1998