Mebde ve Mead - İmâm-ı Rabbâni PDF e-Kitap indir

Kapak temsilidir.

İmâm-ı Rabbâni - Mebde ve Mead Risâlesi PDF e-Kitap indir
İmâm-ı Rabbâni - Mebde ve Mead PDF e-Kitap indir
İmâm-ı Rabbâni - İtikadi ve Tasavvufi Meseleler PDF e-Kitap indir

Bu (Mebde ve Me’âd) kitâbı, Büyük İslâm âlimi İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin eseridir.
Tesavvuf, i’tikâd ve bilhassa Allahü teâlânın sıfâtları üzerindeki kıymetli yazıları, talebesi Muhammed Sıddîk-i Bedahşî Kişmî tarafından 1019 senesinde toplanarak bu kitâb meydâna getirilmişdir.

Ülkemizde daha ziyade Mektûbât'ı ile tanınan büyük âlim İmâm-ı Rabbâni'nin eserlerinden biri de Rabbani İlhamlar adıyla çevirdiğimiz Mebde ve Mead Risâlesi'dir. Dört asırdan beri İslam dünyasında ilgiyle okunana, Arapça, Urduca ve İtalyanca'ya da çevrilen eser, günümüz Türkçe'si ile Türk okuyucusuna ilk defa sunuluyor. İmam-ı Rabbâni'nin irfânî öğretiye dair düşünceleri, tasavvufî haller, Allah'ın zât ve sıfatları hakkında ince bilgiler ve bazı kelâmî konuların ana hatlarıyla ele alındığı Rabbânî İlhamlar, bir dervişin seyr u sulûku için yol azığı mahiyetindeki bilgilerle dolu....

Yazar: İmam-ı Rabbani
İmam-ı Rabbani Mebde ve Me'ad İtikadi ve Tasavvufi Meseleler
(İtikadi ve Tasavvufi Meseleler)

Sayfa Sayısı: 134
ISBN: 9759161052
Dili: Türkçe

Online Oku / Download (Yandex Disk)


Yorumlar