Avarifü'l Mearif (Tasavvufun Hakikatleri) - Şihabüddin Sühreverdi PDF e-Kitap indir

avariful-mearif-sihabuddin-suhreverdi

Şihabüddin Sühreverdi - Avarifü'l Mearif
(Tasavvufun Hakikatleri) Şihabüddin Sühreverdi

(Çevirmen) Müellifin Önsözü 

Allah (cc) kalp temizliğine ermiş olanlara kendini 
tanımaya bahşeder. Onlar zikirle hoş ve derin nefes 
alırlar. Dünyayı ve menfaatini hor görür geceleri 
kaim, gündüzleri saimdirler. Dünyevi lezzetlere 
bedel Kur'an'dan tad alırlar. Kur'an ve sünnete 
bağlılıklarından ötürü. Onlara taraf-ı ilahiden halkı
irşad, Hakk'a davet vazifesi verilmiştir. 
Bir kavmin sayısını arttıran onlardan olur. İlmi Tasavvuf, saf gönüllere, ihlaslı kalplere inen 

Rabbani bir hak vergisidir. 

Türkçe (Orijinal Dili:Türkçe)
712 s. - İstanbul, 2000
ISBN : 9789757640097
Sayfa Düzeni : Hamit Sağlam
Çeviri : Abdülvehhab Öztürk

Kategoriler;
İslam / Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar

Download (Yandex Disk)

Yorumlar