Ey Oğul - İmam Gazali PDF e-Kitap indir


İmam Gazali - Hüccetü'l İslam Ey Oğul (Eyyühe'l-Veled)

Dünya üç günlüktür, dün geçmiştir. Bir daha ele geçmez. Yarın gelecektir. Ona kavuşabilecek miyiz? Şüphelidir. O halde yaşadığın bugünü ganimet bil ve değerlendir.

Elinizdeki eser, bundan yaklaşık 900 yıl önce yaşamış büyük İslam âlimi İmam Gazali'nin bir öğrencisine cevap niteliğinde yazmış olduğu öğüt, tavsiye ve açıklamaları içermektedir. Öğrencisi, mektubunda -bugün de birçok gencimiz için sorun olan- hangi bilgileri öğrenmesi, doğru yola nasıl ve kimlerin rehberliğinde erişileceği ile ilgili sorular sormuş, ondan tavsiyeler istemiştir. İmam Gazali, bu eserinde, "Ey oğul" diyerek seslendiği öğrencisinin arzusunu yerine getirip cevaplanabilecek bütün sorulara cevaplar vermeye çalışmıştır. İmam Gazali'nin, o gün öğrencisine yazmış olduğu bu eser, bugün bile hala güncelliğini ve önemini korumaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)

Huccetül İslâm (Eyyühel Veled)
Yazan: İmam-ı Gazali
Hisar Yayınevi - Hisar Neşriyatı Gazâlî Serisi 26
Türkçe (Orijinal Dili:Arapça)
174 syf. - 2013 May.
Sadeleştiren: Hüseyin S. Erdoğan
Çeviren: Süleyman B. Cerağ

Eyyühe'l Veled Risalesi - İmam Gazali PDF e-Kitap indir
Huccetü’l-İslâm - İmam Gazalî PDF e-Kitap indir

Kategoriler;
İslam / Makale - Deneme - Derleme

Yorumlar