Oryantalizm - Edward Said

92dabf5c11d583f88b32d561908ae57e
Edward Said bu eserinde Batılıların Doğu`yu ele alırken bütünü ile kendi görüşlerinden ve varsayımlarından hareket ettiklerini, hayallerini konuşturduklarını ve Batı`nın çıkarlarına uygun, uydurma bir doğru manzarası çizdiklerini belirtiyor. Batılılara bu günahlarını kendi ağızları ile itiraf ettiren Edward Said, Louis Massignon`dan aktardığı şu cümlelerle görüşlerini doğrulamaktadır.
PDF-Kitap-indir-300x68

Yorumlar