Hayatın En Değerli Dakikaları Namaz - Muhammed Abdullah El-Hatib PDF e-kitap indirMuhammed Abdullah El-Hatib - Hayatın En Değerli Dakikaları Namaz

Namaz fiilleri sözleri bilinen tekbirle başlayıp selamla sona eren, farzları ve sünnetleri ile eda edilen vakitleri içerisinde belirli şekilleri bulunan İslam’ın temel rukünlerinden -şahâdetten sonra- birincisidir.

İbn Abbas der ki: Âyetteki “namazı ikâme ederler” bölümünün anlamı, ‘namazı farzıyla birlikte kılarlar’  demektir. Dahhâk’ın yine İbn Abbas’tan naklettiğine göre O, “Namazı ikâme etmenin, rukû ve secdeleri, tilâveti, huşûu yerli yerince yapmak’ manasına gelir. Katâde’ye göre ise, namazın ikamesi demek, ‘vaktinde, abdestli olarak, ruku ve secdelerini yaparak, içinde Kur’ân okuyarak teşehhüt edip, peygamberimize salavat getirerek namazı kılmaktır.”

Denilmiştir ki: “Nazmın ikamesi demek, zâhiriyle bâtınıyla – huşû, kalp huzuru ile secde ve rukuları yerli yerince yapmaktır.”

Online Oku / Download (Yandex Disk)

Yorumlar